Vi er Danmarks førende specialister på reparation af hårde hvidevarer.

Temperatur og lyde ved Nofrost


I forbindelse med, at køleindustrien på opfordring af regeringer og miljøorganisationer overalt i verden har besluttet at skifte den meget miljøskadelige freongas ud med langt mere miljøvenlige kølemidler, er der generelt sket en ændring af apparaternes lydbillede. Bl.a. den, at kølesystemerne nu er mere højlydte, men også mere effektive end tidligere. 
Da mange køleapparater er placeret i et åbent køkken-stue arrangement, øges opmærksomheden på lydbilledet ofte. Bl.a. fordi man i de stille timer måske ikke sidder langt fra køleapparatet, og derfor tydeligt kan følge med i start, stop og drift. 
Både som forbruger og fabrikant må vi efterleve lovgivningen og leve med de forhold, muligheder og betingelser, som den nye og langt mere miljøvenlige teknik byder os. Dog arbejder køleingeniørerne på vores fabrikker, i lighed med køleteknikerne verdenen over, til stadighed på at optimere produkterne til gavn for både forbrugerne og miljøet. 
Herunder lyde som fra tid til anden kan opleves fra et køleapparat - og som er helt normale: 
- Klukkende eller sydende/boblende lyde, som forekommer flere gange om dagen eller kontinuerligt når systemet kører. Disse skyldes kølemidlet, der cirkulerer i rørsystemet. Kølemidlet går fra luftformet tilstand over flydende til luftform igen. Lyden opstår pga. de gasbobler, der altid er i kølesystemet og er helt naturligt. - Kliklydende kommer specielt fra termostaten, når den slår fra og til, og er helt normalt. - Knirkende og knækkende lyde er ekspansionslyde mellem kabinet og fordamper. Selvom det ”knirker”, er det naturligt og apparatet arbejder normalt. Det hverken ødelægger eller forringer strukturen eller ydelsen. Lydene kan forekomme flere gange om dagen og skyldes udvidelser og sammentrækninger på grund af de termiske påvirkninger i apparatet. Dette er helt normalt. - Kompressoren laver en summende, brummende eller snurrende lyd, som altid kan høres, når den er i drift. Det er helt normalt. - Klirrende eller raslende lyde kan stamme fra nogle rør, der går mod hinanden. Kontrollér dette på bagsiden af skabet ved kompressoren. Disse lyde kan som regel afhjælpes ved forsigtigt at bøje/trykke rørene på plads, så de ikke berører hinanden eller andre komponenter. 
Lydniveauet i køleapparater ligger i dag generelt på mellem 38 og 43 dB(A), men lydbilledet afhænger også af, hvor skabet er placeret. Fritstående skabe, placeret i et køkken med hårde materialer på gulv, vægge og loft (f.eks. klinker, gipsplader, murede vægge) forstærker lydene kraftigt. Hvorimod et rum med god akustik (møbler, bløde materialer, akustikdæmpende materialer) forbedrer lydniveauet. 
Bemærk at et evt. oplyst lydniveau er målt i et specielt lyddødt testlaboratorium, som bl.a. er opbygget med specielle lydabsorberende plader. Det sker efter strenge ensartede regler, og derfor kan en dB-test i et almindeligt køkken ikke benyttes til at fastslå lydniveauet. 
Vi håber, at ovenstående har givet dem indsigt i hvordan Deres køleprodukt

Vedr. måling af lavere temperatur i frys end vist i displayet. 


Den målte temp. i et fryseskab vil fra tid til anden være væsentligt lavere (koldere) end den valgte/viste temperatur i displayet. 

Et eksempel: Ved valgt/vist indstilling -18, viser kundens måling i skabet -26-28 grader. Dette er et helt almindeligt fænomen. Vedhæftet dokument fra Liebherr som forklaring på dette. 

I korte træk går det ud på, at normen DIN EN ISO 5155 foreskriver, at temperaturen på intet tidspunkt må blive højere (varmere) end den indstillede temperatur. Uanset om skabet står placeret koldt/varmt, om det afrimer osv. Dette betyder, at der til tider – og specielt i slutningen af en kompressorcyklus - kan måles op i nærheden af -30 grader, og formentlig aldrig varmere end -24 grader. 

Den målte temperatur vil være afhængig af flere ting, såsom mængden af madvarer, om temperaturen måles i toppen, midten eller i bunden af fryseren og temperaturen i det rum, fryseren er placeret i. parat fungerer, og hvorfor lydbilledet opleves anderledes på moderne produkter.